تبلیغات
History of Iran - وصیت نامه کوروش بزرگفرزندان من،دوستان من!
من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته ام من آن را با نشانه ای آشکار دریافته ام.
وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید وکام من این است که این احساس در کردار ورفتار شما
نمایانگر باشد،زیرا من به هنگام کودکی ،جوانی وپیری بخت یار بوده ام.
 
همیشه نیروی من افزون گشته است، آنچنان که هم امروز نیز احساس نمیکنم که ازهنگام جوانی
ناتوان ترم.
 من دوستان را به خاطر نیکویی های خود خوشبخت ودشمنانم را فرمان بردار خویش دیده ام؛
زادگاه من بخش کوچکی از آسیا بود من آنرا اکنون سربلند وبلند پایه باز می گذارم؛
اما ازآنجا که ازشکست در هراس بودم،خود را ازخودپسندی و غرور برحذر داشتم
 حتی در پیروزی های بزرگ خود،پا ازاعتدال بیرون ننهادم دراین هنگام که به سرای دیگر می گذرم،
شما ومیهنم را خوشبخت میبینم واز این رو میخواهم که آیندگان مرا مردی خوشبخت بدانند.
 مرگ چیزی است شبیه به خواب .
در مرگ است که روح انسان به ابدیتت می پیوندد وچون از قید و
علایق آزاد می گردد به آتیه تسلط پیدا میکند وهمیشه ناظر اعمال ما خواهد بود؛
پس اگر چنین بود که من اندیشیدم به آنچه گفتم عمل کنید و بدانید که من همیشه ناظر شما خواهم بود،
اما اگر چنین نبود آنگاه از خدای بزرگ بترسید که در بقای او هیچ تردیدی نیست و پیوسته شاهد
وناظر اعمال ماست.
باید آشکارا جانشین خودرا اعلام کنم تا پس از من پریشانی ونابسامانی روی ندهد من شما هردو فرزندانم
رایکسان دوست می دارم ولی فرزند بزرگترم که آزموده تر است کشور را سامان خواهد داد.
فرزندانم!من شما را ازکودکی چنان پپرورده ام که پیران را آزرم دارید وکوشش کنید تا جوان تران از
.آزرم شما آزرم بدارند
تو کمبوجیه،مپندار که عصای زرین پادشاهی،تخت وتاجت رانگاه خواهد داشت؛
دوستان یک رنگ برای پادشاه عصای مطمئن تری هستند.
همواره حامی کیش یزدان پرستی باش،اما هیچ قومی را مجبور نکن که ازکیش تو پیروی نماید وپیوسته
وهمیشه به خاطر داشته باش که هرکسی که باید آزاد باشد تا از هر کیشی که میل دارد پیروی کند..
هرکس باید برای خویشتن دوستان یک دل فراهم آورد واین دوستان رابجز به نیکوکاری به دست نتوان آورد.
از کژی و ناروایی بترسید.
اگراعمال شما پاک ومنطبق برعدالت بود قدرت شما رونق خواهد یافت،ولی اگر ظلم وستم روا دارید ودر
اجرای عدالت تسامح ورزید ، دیری نمی انجامد که ارزش شما در نظر دیگران از بین خواهد رفت وخوار
و ذلیل وزبون خواهید شد.
 من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم. نیکی به دیگران درمن خوشدلی وآسایش فراهم می ساخت
واز همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.
به نام خدا ونیاکان درگذشته ما ،ای فرزندان اگر می خواهید مراشاد کنید نسبت به یکدیگر آزرم بدارید.
پیکر بی جان مرا هنگامی که دیگر دراین گیتی نیستم درمیان سیم و زر مگذارید وهرچه زودتر آنرا به خاک بازدهید
چه بهتر ازاینکه انسان به خاک که این همه چیزهای نغز و زیبا می پرورد آمیخته گردد.
 من همواره مردم را دوست داشته ام؛
 و اکنون نیز شادمان خواهم بود که باخاکی که به مردمان نعمت می بخشد آمیخته گردد.
هم اکنون در می یابم که جان از پیکرم می گسلد...اگر ازمیان شما کسی می خواهد دست مرا بگیرد یا به چشمانم
بنگرد ،تا هنوز جان دارم نزدیک شود
وهنگامی که روی خود را پوشاندم،از شما خواستارم که پیکرم را کسی نبیند،حتی شما فرزندانم.
پس از مرگ بدنم را مومیایی نکنید ودر طلا و زیور آلات و یا امثال آن نپوشانید
زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم خاک ایران را تشکیل دهد؛.
چه افتخاری برای انسان بالاتر از اینکه بدنش در خاکی مثل ایران دفن شود. از همه ی پارسیان  و هم
پیمانان بخواهید تا برآرامگاه من حاضر گردند ومرا از اینکه دیگر از هیچگونه بدی رنج نخواهم برد شادباش گویند..
به واپسین پند من گوش فرادارید؛
اگر می خواهید دشمنان خود راتنبیه کنید ،به دوستان خود نیکی کنید.

 

 

 
 

تاریخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 03:52 ب.ظ | نویسنده : Chista . | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک