تبلیغات
History of Iran - نادرشاه افشار و خروج نیروهای عثمانی از ایران
آورده اند که نادرشاه به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کند اما دربار عثمانی این شعر را به زبان پارسی برای نادر فرستاد:
چو خواهی قشونم نظاره کنی     سحرگه نظر بر ستاره کنی
اگر  ال  عثمان  حیاتم  دهد      ز چنگ فرنگی نجاتم دهد
چنانت بکوبم به به گرز گران       که یکسر روی تا به مازندران
نادرشاه هم در پاسخ نوشت:
چو مهر سعادت نمایان شود        ستاره ز پیشش گریزان شود
عقاب شکاری نترسد ز بوم           دو مرد خراسان دو صد مرد روم
اگر دست یزدان دهد رونقم         به اسکندریه زنم بیرقم
و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک وطن را از ترکان عثمانی باز پس گرفت.


تاریخ : یکشنبه 23 اسفند 1394 | 09:53 ب.ظ | نویسنده : Chista . | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک