تبلیغات
History of Iran - ایرانشهر
بحث من در اندیشه ایران‌شهری این بوده است که این ایرانِ بزرگِ فرهنگی، به راستی یک تافته جدا بافته است.
ما باید بدانیم مهم بودیم و متفاوت. باید بدانیم که در ایرانشهر، چیزی در سطح جهانی تولید کردیم.
ما مکتب معماری داریم، مکتب شهری داریم، مکتب ادبی داریم، مکتب تاریخ نویسی داریم.
ما موسیقی داریم. 
و همه این‌ها از ویژگی ملی برخوردارند. نه عرب‌ها، نه ترک‌ها در همسایگی ما، این ویژگی را نداشته‌اند. ما یک نظام فکر و فرهنگ و تمدن ملی داشتیم.
 ما ملت بودیم قبل از اینکه بسیاری از ملت‌ها ملت شوند.
فردوسی نماینده فکر یک ملت است، و حافظ هم.
فارابی هم نماینده فکر یک ملت است.
در غرب دولت‌های ملی از قرن شانزدهم آمدند، و به‌واقع آن‌ها با تاخیر بسیار نسبت به ما ملت شدند.
ما جلو‌تر از همه آن‌ها ملت بودیم. نام ایران قدیمی‌ترین نام کشوری است که هست.
نام ایران هم نام کشور است، هم نام ملت، هم نام دولت.
این پیچیدگی این ملت است.
(دکتر جواد طباطبایی) 


تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 07:05 ب.ظ | نویسنده : Chista . | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک