تبلیغات
History of Iran - تاریخ روزگار کهنتاریخ زیباست و چشم انداز های تاریخ روزگاران باستانی،زیباتر.

چه،تاریخ روزگاران کهن،در انبوهی از رویا و تخیل وپندار پیچیده است با گونه گون پرستش ها و انبوهی از خدایان و تندیس هاشان، که هریک سخنی دیگر دارند و رازی دیگر، و راه یابی درمیان این رازها،ذهن آدمی را به تلاش وامی دارد.

آنگاه که در تورات،زندگی نبی های یهود را می خوانیم،هم،سرگذشت دین خوانده ایم وهم رویای تاریخ را پیش چشم گذرانده ایم و آنگاه که سیمای امپراتوران باستانی مصر وچین را درفیلم تاریخ میبینیم،قدرت ومرگ را در نظر مجسم می کنیم.

قدرت های قهاری که زده وبسته وکشته و ثروت اندوخته اند وسرانجام، درمیان آواره های مرگ،جان داده اند و اینک! قدرت های مرده شان را در سیمای مومیایی شده شان می بینیم. درتاریخ باستانی،فرهنگ های آشور و بابل و عیلام و چه وچه را می خوانیم، که روزگاری چون خنده ی ابر،درخشیده و به ناگهان ،در نفس توفان رویدادها،گم شده اند.سومریان را می بینیم که چه بوده اند وچه کرده اند واینک! نقش زندگی شان، تنها، بر سفال پاره های موزه ها باز مانده است و چه عبرت آموز است تاریخ! و چه خیال انگیز است،

 تاریخ  روزگاران کهن!

(برگرفته از کتاب : سیمای کوروش درصبحدم تاریخ)

تاریخ : دوشنبه 15 تیر 1394 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : Chista . | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک